Hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztések a zalaegerszegi tesztpálya bevonásával

A tématerületi kutatás címe:

Hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztések a zalaegerszegi tesztpálya bevonásával

A tématerület illeszkedése a társadalmi kihívásokként definiált célok valamelyikéhez:

Innováció a versenyképességért (fenntartható növekedés, technológia, ipar, innováció);

 

A tématerület besorolása:

Ipar és digitalizáció

A tématerület kulcsszavainak megadása (legfeljebb 5):

önvezető jármű, méréstechnika, hajtáslánc, e-mobilitás, oktatástechnológia

A tématerületi kutatás vezetőjének neve, beosztása:

Dr. Szalai István egyetemi tanár, MTA doktora (DSc)

A tématerületi kutatás tartalmi összefoglalója

Napjainkban a legaktívabb ipari kutatások a hagyományos és önvezető járművek fejlesztése területén zajlanak. Az alkalmazott kutatások mellett alapkutatási feladatokkal is ellátja az gépjárműipar a tématerület kutatóit. Hazánk gépjárműipara jelentős fejlesztéseken esett át az utóbbi 10-15 évben, ma már a gyártás mellett a kutatás is lényeges szegmense a hazai iparnak, kutató- és felsőoktatási intézményeknek. A nagy részében már felépült zalaegerszegi tesztpálya soha nem látott lehetőségeket nyújt a hazai járműipar és nemzetközi fejlesztők számára. A Pannon Egyetem (PE) Mérnöki Karán és a Műszaki Informatikai Karon évekkel ezelőtt elkezdődtek a hagyományos és az önvezető járművekkel kapcsolatos kutatások. Jelen pályázat óriási lehetőségeket teremt egyrészt a PE kutatói számára, hogy kutatás-fejlesztési és oktatástechnológiai eredményeiket a zalaegerszegi tesztpályán a gyakorlatban is tesztelhessék. Másrészt fontos lehetőség graduális és posztgraduális hallgatóink számára, hogy kapcsolódjanak a „mainstream” önvezető járműves kutatásokhoz. Sokan már duális képzésben résztvevő hallgatóként évek óta élnek ezzel a lehetőséggel, s egyben utánpótlást jelentenek a ZALA ZONE Járműipari Tesztpálya kutatás-fejlesztési személyzetében.

Kutató-fejlesztő tevékenységünk keretében egy olyan mérőberendezést fejlesztünk ki, amely főként vibrációs mérések alapján az útfelületek minőségére vonatkozó információt szolgáltat. A gépjárművekbe integrálható berendezés gyorsulás, giroszkóp és lézeres távolságmérő szenzorok jeleiből állítja elő az útfelületek minőségére vonatkozó paramétereket. Az adatgyűjtő saját memóriában vagy adatfelhőben tárolja a mérési eredményeket. A megfelelő GPS koordináták használatával a mérési hely is rögzíthető.

A kutatás eredményeként egy olyan egyedi és korszerű villamos és hibrid járművek hajtásrendszereinek tesztelésére alkalmas demonstrációs platform jön létre a Régióban, mely mind az ipari partnerek számára, mind az oktatásban kiválóan alkalmazható. A platform kialakításában olyan korszerű HIL (Hardware-In-the-Loop) technológiákra kívánunk támaszkodni, mellyel mind az autóipari fejlesztéseket, mind pedig a hibadiagnosztikai feladatokat támogatni lehet. A platform rendszervalidációs tesztfeladatok elvégzését is támogatni kívánja.

Az oktatás egy stratégiai termelési ágazat, amely ma már alkalmas az egyedi tömegtermelésre, azaz a hallgatók csoportosan történő képzésében egyéni előre haladásuk, munkaerőpiaci elvárások szerinti specializációjuk támogatására. Kutatásunk célja olyan működő technológiai preview (hardware és módszertan) kialakítása, amely ezt a célt elosztott erőforrású, hálózatban működő egyetemi központok és ipari partnereik rendszerére építi fel.

Autonóm járművek tesztkörnyezetébe integrálható eszközöket (önjáró, illetve mechatronikai rendszerrel mozgatott Pedestrian Target) fejlesztünk ki, amelyeket a zalaegerszegi tesztpályán tesztelünk. A bábukat olyan szenzorokkal látjuk el, amelyek képesek mérni a gépjárművel való ütközés dinamikájának időfüggő paramétereit. Intelligens forgalomirányító lámpák hardverének és működtető szoftverének fejlesztésével bővítjük a zalaegerszegi tesztpályán megvalósítható tesztelési lehetőségeket.

A kutatás további várható eredménye egy olyan speciális „dummy target car” kifejlesztése a zalaegerszegi tesztpályán való használatra, mely nagyban segíti veszélyes vezetési szcenáriókban az autonóm járművek viselkedésének vizsgálatát, hozzájárulva a fejlett autonóm funkciók fejlesztéséhez és teszteléséhez. A veszélyes közlekedési szcenáriók korszerű autóipari szoftverkörnyezetben kerülnek kialakítására és szimulálásra a valós tesztek végrehajtása előtt.

Kutatás tevékenységünk során egy Formula 2000 elektromos jármű telemetriai rendszeréhez adatgyűjtő rendszert tervezünk és építünk, amelyet a zalaegerszegi tesztpálya kommunikációs rendszeréhez integrálunk. Így lehetővé tesszük, hogy a jármű tesztelése során, annak legfontosabb működési paramétereit online követhessük. Nagyszámú tesztelést, adatgyűjtést végzünk a jármű műszaki paramétereinek, hajtásláncának fejlesztése érdekében.

lablec


Nyomtatás   E-mail