Kiemelt publikációk


Compositional, structural, and surface characterization of heat-treated halloysite samples: Influence of surface treatment on photochemical activity
Balázs Zsirka, Veronika Vágvölgyi, Katalin Győrfi, Erzsébet Horváth, Róbert K. Szilágyi, Erzsébet Szabó-Bárdos, Szabolcs Balogh, János Kristóf: , Applied Clay Science (Q1) 212 (2021) 106222,
DOI: 10.1016/j.clay.2021.106222, IF(2020): 5,467

Kvázi homogén morfológiájú halloysit kontrollált hőkezelésével oktaéderes szerkezeti hibahelyek (VAl, IVAl) alakíthatók ki, amelyek növelik a felület savas karakterét és a fotokatalitikus aktivitást. UV bevilágítás hatására keletkező hidroxil gyökök mennyisége és a célvegyületek bontási hatékonysága alapján a fotoaktivitás nem a félvezetőkre jellemző elektron/lyuk pár kialakulásával, hanem inkább felületi fényérzékeny komplexek létrejöttével magyarázható. Az eredmények agyagásvány alapú robusztus fotokatalizátorok fejlesztéséhez járulnak hozzá.


For a New and Bright Future: Propaganda in Hungarian Newsreels Between 1945 and 1954
Lajos Somogyvári, Historia y Memoria de la Educación 16 (2022): 233-266

A  elemzések egyre nagyobb teret foglalnak el napjaink bölcsészettudományában, azon belül is az oktatástörténetben: a mozgóképek, dokumentumfilmek és filmhíradók kutatása ennek speciális szelete. A XX. századi, totalitariánus berendezkedésű államok (német, olasz, spanyol, portugál, szovjet) esetében a propaganda és a politikai indoktrináció fontos eszközét és felületét jelentették a filmhíradók, melyek a közösségi élményt és a szórakozás lehetőségét vegyítették az ismeretterjesztéssel és a politikai gondolkodás befolyásolásával. Az általam vizsgált korpusz a II. világháború utáni 10 év termésén alapul, háromlépcsős kutatási folyamat során válogattam ki ezekből az iskoláztatásra, iskolai nevelésre fókuszáló híreket. A kutatás során azonosítottam a kommunizmus felsőbbrendűségéről szóló alapnarratívákat, melyek a hétköznapok világába helyezve ábrázolták a megvalósult utópia párhuzamos valóságát.


Time-Resolved SAXS Study of Polarity- and Surfactant-Controlled Superlattice Transformations of Oleate-Capped Nanocubes During Solvent Removal
Zhong-Peng Lv, Martin Kapuscinski, Gábor Járvás, Shun Yu, Lennart Bergström


Introduction of a Capillary Gel Electrophoresis-Based Workflow for Biotherapeutics Characterization: Size, Charge, and N- Glycosylation Variant Analysis of Bamlanivimab, an Anti-SARS-CoV-2 Product
Miklos Szabo, Daniel Sarkozy, Marton Szigeti, Robert Farsang , Zsofia Kardos, Adam Kozma, Eszter Csanky, Doo Soo Chung, Zoltan Szekanecz, Andras Guttman. Front Bioeng Biotechnol. 2022; DOI: 10.3389/fbioe.2022.839374


Extreme hot weather has stronger impacts on avian reproduction in forests than in cities.
Pipoly I., Preiszner B., Sándor K., Sinkovics Cs., Seress G., Vincze E., Bókony V., Liker A., Frontiers in Ecology and Evolution. DOI: 10.3389/fevo.2022.825410