2022.07.01.

Bemutatkozik az MTA-PE Limnoökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vizsgálatainak fókuszában a szisztematikus, átfogó algadiverzitás (faj-, jelleg- valamint környezeti DNS alapú alfa, béta és zéta diverzitás) vizsgálatok állnak, olyan kisebb vizekben, melyeknek kutatása a biodiverzitás megőrzése szempontjából rendkívül fontos. Kiemelten foglalkoznak az ökológiai „outlierekkel”, mint az invazív algafajokkal, ritka fajokkal és a kulcsfajokkal. A terepi vizsgálatok mellett laboratóriumi és mezokozmosz kísérleteket végznek, melyekben vizsgálják a peszticidek algákra gyakorolt toxicitását, az algák fitohormon tartalmát és annak terméshozamra való hatását, valamint a klímaváltozás és az eutrofizáció okozta algaközösségi válaszokat és az invazív fajok sikerességét.