2022.05.12

KUTATÓINK ÚJABB SIKERE –  MTA Kiváló Kutatóhely és ELKH kutatócsoportok


„MTA Kiváló Kutatóhely” minősítésben részesült a Mérnöki Kar Természettudományi Központja, illetve a Kar öt professzora ELKH támogatott kutatócsoportok alapítására nyert támogatást.

A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozott 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek.
Az elismerést a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Természettudományi Központja is elnyerte. Az elismerést Padisák Judit az MTA levelező tagja, egyetemi tanár vette át ünnepélyes keretek között 2022. május 4-én.
Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálása során előnyt jelent a minősítés birtoklása. Az eseményről szóló információk, az eseményről készült videó felvétel megtekinthető ITT.

 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116 önálló kutatócsoport tartozik, amely egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működik. E csoportok pályázat alapján nyerhetnek el támogatást a kutatásaikra. A 2022. július 1. – 2027. június 30. közötti időszakra a Pannon Egyetem Mérnöki Karának alábbi öt professzora nyert el támogatást.


Abonyi János – ELKH-PE Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport
Támogatás: 25 209 260 Ft
Kutatási téma: Az ötödik ipari forradalom zöld és digitális transzformációját segítő mesterségesintelligencia-megoldások.
Gelencsér András – ELKH-PE Levegőkémiai Kutatócsoport
Támogatás: 39 116 258 Ft
Kutatási téma: A lakossági hulladékégetés forrásainak azonosítása és környezeti hatásainak vizsgálata.
Liker András – ELKH-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport
Támogatás: 30 000 000 Ft
Kutatási téma: Ökológiai és szociális kihívásokra adott válaszok genomikai, viselkedési és demográfiai kutatása állatpopulációkban.
Padisák Judit – ELKH-PE Limnoökológiai Kutatócsoport
Támogatás: 34 420 260 Ft
Kutatási téma: Kisvizek limnoökológiája: szisztematikus diverzitásvizsgálatok, skálafüggés, folyamatok, modellek.
Pósfai Mihály – ELKH-PE Környezeti Ásványtan Kutatócsoport
Támogatás: 27 204 260 Ft
Kutatási téma: Üledékásványok képződése és szerepe a fém- és tápanyagforgalomban.

 

Kutatóinknak szívből gratulálunk az elnyert támogatáshoz és további sikeres munkát kívánunk!