A városi cinkék jobban tűrik az extrém hőséget, mint a természetes környezetben élők


A klímaváltozás és az élőhely-urbanizáció a legjelentősebb antropogén környezeti hatások közé tartoznak. Az extrém meleg időszakok az elmúlt évtizedekben gyakoribbá váltak, és a városi hősziget-hatás miatt a városi területeken általában is magasabb a hőmérséklet, mint a környező természetes területeken. Kevéssé ismert azonban, hogy a városokban felerősödő hőség hogyan hat a városi vadon élő állatokra: jobban tudnak-e alkalmazkodni a magasabb hőmérsékletekhez, vagy éppen jobban szenvednek ettől, mint a természetes élőhelyeken élő fajtársaik. Erre a kérdésre kereste a választ az MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport tanulmánya, ami a Frontiers in Ecology and Evolution folyóiratban jelent meg.

Egyetemünk két fiatal kutatója is elnyerte a "VEAB KIEMELKEDŐ IFJÚ KUTATÓJA” díjat


Dr. Farkas Gergely egyetemi docens (Szerves Kémiai Szintézis és Katalízis Kutatócsoport) és Molnár Zsombor PhD hallgató (Környezeti Ásványtan Kutatócsoport) kapta a 2021-es "VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója" díjat.
A díj kapcsán beszélgettünk velük kutatási területükről, elért eredményeikről és jövőbeli terveikről. Az MKK ELŐTÉR podcast adását az alábbiakban tekinthetik meg.
 

2022.05.12

KUTATÓINK ÚJABB SIKERE –  MTA Kiváló Kutatóhely és ELKH kutatócsoportok


„MTA Kiváló Kutatóhely” minősítésben részesült a Mérnöki Kar Természettudományi Központja, illetve a Kar öt professzora ELKH támogatott kutatócsoportok alapítására nyert támogatást.

A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozott 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek.
Az elismerést a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Természettudományi Központja is elnyerte. Az elismerést Padisák Judit az MTA levelező tagja, egyetemi tanár vette át ünnepélyes keretek között 2022. május 4-én.
Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálása során előnyt jelent a minősítés birtoklása. Az eseményről szóló információk, az eseményről készült videó felvétel megtekinthető ITT.

 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116 önálló kutatócsoport tartozik, amely egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működik. E csoportok pályázat alapján nyerhetnek el támogatást a kutatásaikra. A 2022. július 1. – 2027. június 30. közötti időszakra a Pannon Egyetem Mérnöki Karának alábbi öt professzora nyert el támogatást.

2022.05.13

Továbbra is Lendületben: bemutatkozik a Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport


A negyedik ipari forradalom elsősorban termelő rendszerek és szervezetek vertikális és horizontális integrációját jelenti. A kutatócsoport célja olyan algoritmusok fejlesztése, amelyek alkalmasak a digitális transzformáció eredményeként létrejövő egyre komplexebb rendszerek jellemzésére, az időben gyorsan változó belső összefüggéseik feltárására, és a környezeti hatásokhoz és a meghibásodásokhoz köthető kockázataik kezelésére. A kutatócsoport eseménysorozatok összefüggéseit és rendszerek elemeinek összekapcsoltságát jellemző algoritmusokat fejlesztett. Kutatásaik elsődleges célja a hazai és az európai termelő és szolgáltató vállalkozások termelékenységének és versenyképességének növelésére alkalmas megoldások fejlesztése. A hazai gazdasági helyzethez igazodva jelentős figyelmet fordítottak a barnamezős megoldások fejlesztésére és a termelésben dolgozó operátorok munkájának támogatására. Gépi tanulási, modellezési eszköztáruk nemcsak ipari folyamatok, hanem társadalmi relevanciájú adatok elemzésére is alkalmas. Ezen a téren kutatásaik a fenntarthatósági célok kapcsolatrendszerét vizsgálják, és az oktatási adatok elemzéséhez járulnak hozzá.

2022.06.09.

A felsőoktatási rangsorok titkai - öt éves kutatást zárt az MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport


A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, 2017. július 01. - 2022. június 30. időszakban működő MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport (ELKH) 2022. május 25-én záró workshopot tartott. A kutatócsoport eddig közel 40 publikációt jelentetett meg hazai, illetve nemzetközi folyóiratban. A rendezvényen a meghívottak között volt Török Ádám akadémikus a csoport spiritusz rektora és Mihályi Péter az akadémia levelező tagja, továbbá Veroszta Zsuzsa, Fábri György a magyar felsőoktatás és rangsorkészítés neves kutatói. A Budapest Rangsor Kutatócsoport két előadással és egy rövid összefoglalóval mutatta be eredményeit. A kutatócsoport többek között vizsgálta a hallgatói jelentkezések alapján körvonalazható intézményi preferenciákat és azok motivációit, az intézmények vonzáskörzetét, a hallgatói színvonal változását, a felsőoktatás hatását a mobilitásra és elhelyezkedésre. Kidolgozott egy módszert, amely “objektív” ligákat hoz létre, kiküszöbölve a rangsorok készítése során gyakran elkövetett „az almát a körtével összehasonlítás" hibáját. Publikációik útmutatást is adhatnak a vezetők számára, hogy intézményüknek mely területen kellene fejlődniük pozícióik javítása érdekében.

2022.06..17.

Nemzetközi szabadalom kapujában a PE kutatói által kifejlesztett új prosztatarák diagnosztikai módszer


Új prosztatarák diagnosztikai módszert fejlesztettek a Pannon Egyetem kutatói. A kifejlesztett technológia lehetővé teszi a prosztatarák eddigieknél jelentősen pontosabb és részletesebb diagnosztikáját vizeletvizsgálat alapján. A vizeletben található prosztataspecifikus antigén glikomikai vizsgálata révén megkülönböztethető a jóindulatú prosztata megnagyobbodás a prosztata ráktól, továbbá a prosztatarák alacsony, közepes és nagy kockázatú alcsoportokba sorolható.

B. Reider, E. Gacsi, H. Jankovics, F. Vonderviszt, T.Szarvas, A. Guttman, G. Jarvas; Integrated workflow for urinary prostate specific antigen N-glycosylation analysis using sdAb partitioning and downstream capillary electrophoresis separation; Analytica Chimica Acta, 1184 (2021) 338892

G. Jarvas, B. Reider, H. Jankovics, F. Vonderviszt, and A. Guttman; Integrated method for urinary prostate specific antigen N-glycosylation profiling by capillary electrophoresis #P2100233 

2022.06.28.

Újabb elismerésben részesültek a Pannon Egyetem fiatal kutatói


Dr. Stenger-Kovács Csilla, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának egyetemi docense Környezetünkért Emlékplakett kitüntetésben részesült, a hazai felszíni vizek ökológiai állapotminősítésében végzett munkájáért, kiemelkedő oktatási és tehetséggondozási tevékenységéért. A kitüntetést a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógusnap alkalmából dr. Nagy István agrárminiszter adta át 2022. június 6-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. 
További információk a díjátadásról ITT.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a szakértői értékelések és a kollégiumok javaslatai alapján 2022-ben 152 kutatónak, köztük a Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató Fejlesztő Központ két fiatal munkatársának, Dr. Varga Csilla tudományos főmunkatársnak és Dr. Koók László adjunktusnak ítélte oda az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.
Az oklevekek ünnepélyes átadására 2022. szeptember 15-én délelőtt 11 órától kerül sor az MTA Székház Dísztermében.

Az elismerésekhez szívből gratulálunk!

2022.07.01.

Bemutatkozik az MTA-PE Limnoökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vizsgálatainak fókuszában a szisztematikus, átfogó algadiverzitás (faj-, jelleg- valamint környezeti DNS alapú alfa, béta és zéta diverzitás) vizsgálatok állnak, olyan kisebb vizekben, melyeknek kutatása a biodiverzitás megőrzése szempontjából rendkívül fontos. Kiemelten foglalkoznak az ökológiai „outlierekkel”, mint az invazív algafajokkal, ritka fajokkal és a kulcsfajokkal. A terepi vizsgálatok mellett laboratóriumi és mezokozmosz kísérleteket végznek, melyekben vizsgálják a peszticidek algákra gyakorolt toxicitását, az algák fitohormon tartalmát és annak terméshozamra való hatását, valamint a klímaváltozás és az eutrofizáció okozta algaközösségi válaszokat és az invazív fajok sikerességét.


2022.09.07.

Rangos kitüntetésekben részesültek egyetemünk kutatói és hallgatói


A Pannon Egyetem nyári diplomaátadó ünnepélyeinek keretében kiemelkedő kutatómunkáért járó oktatói és hallgatói díjak kerültek átadásra, valamint augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetést vehettek át a Mérnöki Kar munkatársai.
 
Pannonia Award elismerésben részesült:
  • Vincent van Heuven Professor Emeritus of Experimental Linguistics and Phonetics, Leiden University (Leiden, Netherlands),
  • Dirk Gillespie Associate Professor at the Department of Physiology and Biophysics at Rush University Medical Center (Chicago, Illinois, USA),
  • Aleksander Rečnik, Jožef Stefan Institute (Ljubljana, Slovenia).
A Pannon Egyetem Szenátusának döntése alapján „TDK Oktatói Díj” elismerésben részesült Dr. Kristóf Tamás egyetemi docens. „TDK Oktatói Díj” kitüntetés adományozható annak a Pannon Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatónak, aki hosszú ideig eredményes TDK témavezetői és TDK szervezői tevékenységével hozzájárult a Pannon Egyetem tudományos diákkörének sikeréhez.
A Pannon Egyetem Mérnöki Karának Varga Kálmán fiatal kutatói díját 2022-ben Dr. Rózsenberszki Tamás tudományos munkatárs, a Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központ kutatója vehette át.
A Műszaki Informatikai Kar „Pro Facultate” kitüntetést adományoz annak az oktatónak, aki tevékenységével tartósan és kimagaslóan hozzájárult a Kar eredményes munkájához. A díjat 2022-ben Dr. Hangos Katalin, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének munkatársa vehette át.
A Műszaki Informatikai Kar „Pro Educatione” kitüntetést alapított a Kar érdekében végzett kimagasló oktatási tevékenység elismerésére. A Kari Tanács döntése értelmében „Pro Educatione” kitüntetésben részesült Dr. Szücs Veronika egyetemi docens.
A „Pannon Egyetem Mérnöki Kar kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatója” díjat Fábián Hajnalka vegyészmérnök alapszakos hallgató érdemelte ki.
A Magyar Vegyipari Szövetség elnöksége az utánpótlásképzés támogatására alapított „Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért” díját Barta András hallgató részére adományozta.
 
Augusztus 20. alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Ungváry Ferenc, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa a Pannon Egyetem vegyész szakának megalapítása érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint kimagasló kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Hanák László vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központja MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense a mérnökképzésben és a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
A kitüntetéseket Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Vitályos Eszter, a tárca parlamenti államtitkára adta át.
 
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!

2022.09.07.

Sarkadi Zsófia, egyetemünk doktorandusz hallgatója a 2022-es HPC (high performance computing) ösztöndíjasok között


2022 év elején a HPC Kompetencia Központ első alkalommal hirdette meg a HPC Ösztöndíjat, mellyel a kiemelkedő tudományos eredményeket is felmutató doktorandusz hallgatók szuperszámítógéppel kapcsolatos kutatási tevékenységét és szakmai fejlődését támogatja. A 2022-es HPC Ösztöndíjat egyetemünk doktorandusz hallgatója, Sarkadi Zsófia Judit (Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola) is elnyerte.
Sarkadi Zsófia HPC-ösztöndíjas PhD hallgatóval „A HPC-vel sokkal könnyebb, kinyílt a világ, rengeteg szimulációt le tudtunk futtatni” címmel készül interjú ITT olvasható. 

 


A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 2020-ban alapított HPC Kompetencia Központ (HPC KK) a HPC kultúra népszerűsítése, a HPC infrastruktúra megismertetése a potenciális akadémiai és ipari felhasználókkal.
2022 év elején első alkalommal hirdették meg a HPC Ösztöndíjat, mellyel a kiemelkedő tudományos eredményeket is felmutató doktorandusz hallgatók szuperszámítógéppel kapcsolatos kutatási tevékenységét és szakmai fejlődését szeretnénk támogatni. A pályázatra olyan hallgatók jelentkezhettek, akik már felvételt nyertek egy doktori iskola doktori képzésére és felsőoktatási hallgató vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek a 2021/2022. tanévre. A Bíráló Bizottság idén 4 főnek ítélte oda az ösztöndíjat, amelynek időtartama 5 hónap. A program áprilisban indul.

Az ösztöndíjhoz szívből gratulálunk!


forrás:
https://hpc.kifu.hu/hu/2022_hpc_osztondij_nyertesei

 

 

2022.09.15.

OTKA pályáztatok nyertesei között a Pannon Egyetem kutatói


Az "OTKA" kutatási témapályázaton egyetemünk alábbi három kutatója nyert 48 hónapra támogatást:

Abonyi János - ELKH-PE Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport
Komplex rendszerek figyelemmel kísérése célirányos csoportosítási algoritmusokkal (támogatás: 41 928 ezer Ft);
Kaizer József - Bioszerves és Biokoordinációs Kémia Kutatócsoport
Nem-hem vastartalmú oxigenázok és halogenázok Janus-arcú modelljei (támogatás: 32 760 ezer Ft);
Kosztyán Zsolt Tibor - Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék
Nagyméretű, önszerveződő gazdasági hálózatok modellezése (támogatás: 47 928 ezer Ft).

A felhívásra ez évben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be, melyből 177 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7 milliárd forint támogatásból.

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program idei pályázati eljárásában Pipoly Ivett Ildikó (ELKH-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport): Az urbanizáció és extrém hőség hatásai madarak szaporodási sikerességére című pályázata 28 416 ezer Ft támogatást nyert.
A már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 74 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2 milliárd forint keretösszegből. Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Gratulálunk és további eredményes kutatómunkát kívánunk!


forrás:
 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/tamogatott-projektek/nkfi-alap

 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.