cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

Tagfelvételi pályázat a Fiatal Kutatók Akadémiájába (FKA)

FKA logo
FKA
A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2020-2025 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.
Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),

a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,

a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2021. május 1.
A jelenlegi tagok listája a https://mta.hu/fka/tagsag-109523 oldalon tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.
A pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. január 6.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

1. az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2020. november 1. óta,

2. 12 évnél nem régebben (2009. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,

3.a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1981. január 1. után születtek),
4.maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő
(gyermekenként maximum 2 év),
tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén.
(A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek.)

A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2021. január 4. és 2021. február 10. között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2021/ oldalon érhető el. A részletes pályázati kiírás ezen az oldalon érhető el: https://mta.hu/fka/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagsagra-2021-111153
A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2021. február 10-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.

Páyázati felhívás letöltése.

POSTPONED: two-day training course about scientific communication at the University of Pannonia (Veszprém)

Earlier, we have advertized a two-day training course about Advanced Communication in Science, to be held at the end of this month in Veszprém.

Due to the complications caused by COVID-19, the course is now POSTPONED to the next semester.

For additional information, please contact Dr. László Orbán ( orban.laszlo@georgikon.hu ) or Ms. Szabina Szombat ( szombat.szabina@uni-pannon.hu ) through email.

Megtartotta akadémiai székfoglaló előadását Dr. Gelencsér András rektor

ga szekfoglalo mta pannonegyetem fooldal

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályának szervezésében február 18-án Budapesten, az MTA Székházban Koromrészecskék a légkörben: a levegőszennyezéstől a globális éghajlatmódosításig címmel tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

A kellemes hangulatú, teltházas, szakmaisága ellenére közérthető előadással Rektor Úr minden kötelezettségét teljesítette az MTA levelező taggá választásának, így a program végén az erről szóló díszoklevelet is átvehette.

Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk Rektor Úrnak.

További fotók (MTA Kommunikáció)...

Megalakult a Pannon Egyetemen a Területi Innovációs Platform

PE TIP

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával elindult a Területi Innovációs Platformokat (TIP) bemutató országos programsorozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében. Az alapító nyilatkozatot eddig 5 vidéki és 11 budapesti egyetem írta alá. A mai napon a veszprémi Pannon Egyetemen (PE) is megalakult a TIP. Az eseménysorozat célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására.

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezért – az egyetemi központokra építve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok programsorozat keretében, amely új szemlélettel segíti elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. A rendezvénysorozat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai szerepvállalásával valósul meg.

A veszprémi Pannon Egyetem a kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszában az ipari partnerek igényeire alapozott KFI portfólió fenntartása és bővítése áll. Az egyetem nemzetközi szinten is elismert innovációs tevékenységet folytat.

„Az innovációs képesség egyik mérőegysége a bejelentett és megvalósított innovációs oltalmak száma, amely tekintetében a Pannon Egyetem - magyarországi viszonylatban - kiemelkedően jól teljesít, hiszen 1 európai, 23 bejelentett, valamint 17 elfogadottszabadalommal rendelkezik, melyek közül több is a MOL Nyrt.-vel közös kutatás-fejlesztés eredménye” – hangsúlyozta Prof. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

A PE szakmai portfóliójának fontos területe a környezettechnológia, amelyben jelentős hagyományokkal és számos tudományterületen kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkezik. Ennek hangsúlyos elemei a vízkezelési technológiák, a fenntartható mezőgazdaság, a bio-és nanotechnológia, a környezetbarát motorhajtóanyagok és hajtási módok, a hulladékszegény technológiák kutatása és fejlesztése, valamint az ellátási láncok optimalizálása.

„A Pannon Egyetem technológiai, üzleti és piaci kihívásokra keres és nyújt megoldást tudományos kutatásai révén. A továbbiakban is támogatjuk egyetemi kapcsolati hálónkon keresztül az innovatív kutatási ötletek és eredmények széles körű üzleti hasznosítását és dinamikusan fokozzuk gazdasági kapcsolataink ágazati szintű szétterjedését.” – fogalmazott Csillag Zsolt kancellár.

Dr. Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke hangsúlyozta: „Elkezdődött az innováció új korszaka, melynek  köszönhetően a megújított hazai KFI környezet és finanszírozási struktúra hatékonyan, a piaci igényekre reagálva képessé válik Magyarország versenyképességének fokozására. E törekvésben a Pannon Egyetem kiemelkedő szerephez jut a jövőben."

A novemberben elindult országos programsorozat a szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit – egyetemeket, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat, kkv-kat, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, üzleti angyalokat, országos kamarai hálózatokat – kívánja megszólítani a lehető legszélesebb körben.

Az egyes események részletei és a regisztráció a www.nkfih.gov.hu/tip oldalon érhető el.

Forrás: VEHIR

Dr. Pósfai Mihály kapta a Polinszky-díjat

200206 pol3

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Polinszky-díjat egy olyan személy kaphatja meg minden évben, aki műszaki, természettudományos vagy gazdasági területen kiemelkedő érdemeket szerzett Veszprémben. Az elismerést idén dr. Pósfai Mihály, a Pannon Egyetem Környezettudományi Intézetének oktatója vehette át Porga Gyula polgármestertől a Mérnöki Kar diplomaátadó ünnepségén.

További részletek...

Műszaki Kémiai Napok'20 konferencia felhívás (elmarad)

UPDATE

A Pannon Egyetem rektora és kancellárja a kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel utasítást adott ki, melynek értelmében a Pannon Egyetem területén rendezvényt – résztvevői létszámtól függetlenül – további intézkedésig nem engedélyeznek.

A Szervezőbizottság ezúton tájékoztat minden kedves érintettet, hogy az április 21-23-ra tervezett MKN'2020 konferencia a kialakult járványügyi helyzre való tekintettel elmarad! Tisztelettel kérjük azon regisztráltakat, akik a részvételi díjat esetleg már át is utalták, legyenek kedvesek Klein Mónika titkárral klein@fmt.uni-pannon.hu felvenni a kapcsolatot. További intézkedésig a rendezvényszervezés szünetel. Megértésüket nagyon köszönjük, kérjük frissülő híreinket keresve látogassanak vissza egy későbbi időpontban.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara 2020. április 21-23. (kedd-csütörtök) napokon tudományos konferenciát rendez MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK’20 címmel.

A konferencia helyszíne: Pannon Egyetem, Veszprém, B épület, Aula II. emelet, Konferenciaközpont

A konferencia témakörei:

 • biomassza hasznosítás, alternatív energiák és alkalmazásuk, energiahatékonyság
 • bioszenzorika, bionanotechnológia, bioanalitika és mikrofluidikai rendszerek
 • biotechnológia és biomérnökség, reaktortechnika, enzim- és membrán-technológia
 • energetika
 • fenntartható mobilitás, olajipar
 • folyamatrendszerek tervezése és irányítása, rendszermérnökség
 • funkcionális nano- és mikroszerkezetű anyagok kutatása és előállítási technológiái
 • gyártás és feldolgozóipari technológiák
 • gyógyszeripari anyagok és technológiák
 • kolloid- és határfelületi technológiák
 • környezet- és víztechnológiák
 • petrolkémia

Mind elméleti, mind gyakorlati eredményeket is bemutató, angol- és magyar nyelvű előadások és poszterek bejelentését várjuk. Lehetőséget nyújtunk témaorientált szekciók szervezésére is. A konferenciára beküldött kéziratokat a konferencia kiadványban megjelentetjük. A kiemelkedő munkák publikálására a Hungarian Journal of Industry and Chemistry folyóirat nyújt lehetőséget.

Jelentkezési határidő: 2020. március 16. (hétfő)

A konferencia programját valamint a jelentkezési lapot hamarosan elérhetővé tesszük a rendezvény honlapján (https://mkn.uni-pannon.hu).

A jelentkezéssel, előadás anyagainak beküldésével, hirdetési és kiállítási javaslataival, esetleges szponzori felajánlásokkal valamint egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatban bármely felmerülő kérdés esetén Klein Mónika, a konferencia titkára készséggel áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 88/624-000/6079; e-mail cím: klein@fmt.uni-pannon.hu

Kérem forduljon Hozzá bizalommal.

Megtisztelő részvételére számítunk, kérjük jelenlétével és előadásával emelje a konferencia színvonalát.

Prof. Bélafiné Bakó Katalin
egyetemi tanár
a Szervező Bizottság Elnöke

A Magyar Tudomány Ünnepe veszprémi megnyitója

Mkkszimp

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VESZPRÉMI TERÜLETI BIZOTTSÁGA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE VESZPRÉMI MEGNYITÓJÁRA

Az ünnepélyes megnyitó ideje és helye: 2019. november 4., hétfő, 10:00 óra
Pannon Egyetem, Aula, Veszprém, Egyetem u. 10.

PROGRAM

10:00 MEGNYITÓ

KÖSZÖNTŐK
Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese
Lovász László, az MTA elnöke
Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora
Porga Gyula, Veszprém város polgármestere

DÍJAK, OKLEVELEK ÁTADÁSA: A 2019. évi Eötvös József-koszorúk, valamint az MTA és az MTA VEAB 2019. évi tudományos díjainak átadása, PHD DOKTOROK AVATÁSA

TUDOMÁNYOS ELŐADÁS
Abonyi János (az MTA doktora, Pannon Egyetem): Összekapcsolódott és összefonódott rendszereink vizsgálata az adat- és hálózattudomány eszköztárával

12:30 FOGADÁS

14:00 A VEAB ÉV KUTATÓJA DÍJAZOTTAINAK ELŐADÁSAI
Hajba László: Bioanalitika és mikrofluidika alkalmazása a rákdiagnosztikában és a gyógyszeriparban

Hofmann Tamás: Antioxidánsok erdei fák szöveteiben – azonosítás és alkalmazás

Pelczéder Katalin: A bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás

Meghívó letöltése.

Kiválósági támogatás a PhD képzést megkezdő hallgatóknak

PhD01

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem ösztönözni kívánja, hogy a legkiválóbb végzős mesterszakos hallgatók a doktori képzés keretében folytassák tanulmányaikat. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó (nettó) kiválósági támogatást1 biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a felvételi eljárás során a mellékelt pontszámítási táblázat szerint elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át1 (71-ből 50 pontot.) A támogatás fedezetét a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszokat a képzés kutatási fázisában is támogatni kívánjuk.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat

Feltételek:

 • a támogatást az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják
 • a kedvezményezetteknek az állami ösztöndíjon kívül nem lehet más rendszeres jövedelme vagy egyéb elnyert ösztöndíja
 • a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre
 • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetem valamelyik szervezeti egységében kell végeznie
 • a hallgató kutatási témájának a kiválósági programok valamelyik tématerületéhez kell kapcsolódnia
 • a támogatott hallgatók a FIKP/TKP beszámolási időszakában néhány oldalas összefoglalót készítenek elért eredményeikről.

Megjegyzések:

1A támogatás odaítélése szempontjából csak az elmúlt 3 évben nyújtott tudományos/publikációs teljesítmény vehető figyelembe.

Pannon Tudományos Nap

F E L H Í V Á S
Pannon Tudományos Nap

Nagykanizsa, 2019. október 16.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2019-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.
Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket. Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.
A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2018-ban vagy 2019-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.
A szervezőbizottság a legjobb PhD munkákat 100 100 eFt jutalomban részesíti. Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók és a PhD dolgozatukkal pályázók, 2019. szeptember 5-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát, illetve tézisfüzetüket elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2019. szeptember 20-ig értesítjük.

Jelentkezési határidő előadás tartására: 2019. szeptember 5.

Részletes program letöltése.

MKK D1 Minikonferencia

Mkkszimp

2019. május 27-én 10 órától a B. épület 2. emeleti Konferencia Központjában rendezzük meg a Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont minikonferenciáját, amelynek keretében azok a D1-es szakfolyóiratokban megjelentetett kutatási eredmények kerülnek közérthető formában bemutatásra, amelyeket az MKK az Intézményi Kiválósági Program keretében az elmúlt időszakban sikerdíjjal jutalmazott. A rendezvényre szeretettel várjuk a Pannon Egyetem munkatársait és hallgatóit.

 

 

Egyetemünk tanárait választották a Magyar Tudományos Akadémia tagjaivá

A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar tudományosság egészének jövőjét meghatározó előterjesztésekről hozott döntést az MTA 191. Közgyűlése. A közgyűléshétfőn kezdődött, kedden az akadémikusok gyűlésével, a tagválasztással folytatódott a munka. Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). A mostani akadémikusválasztásra 193 hazai és külföldi új tagra érkezett ajánlás. Az Akadémikusok Gyűlése keddi, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A 102 új tag között 26 kutatónő található. Velük együtt a Magyar Tudományos Akadémiának jelenleg 302 rendes, 63 levelező, 196 külső, valamint 211 tiszteleti tagja van.

Az MTA levelező tagjának választották Gelencsér András vegyészmérnök, egyetemi tanárt, az MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetőjét, a Pannon Egyetem rektorát, valamint Padisák Judit limnoökológust, a Pannon Egyetem egyetemi tanárát, az egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatóját, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökét.

ga pj Gelencsér András, Padisák Judit

Az MTA rendes tagjává választották Csépe Valéria egyetemi tanárt, a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagját, továbbá levelező taggá választották Popp Józsefet, a Pannon Egyetem honoris causa doktorát, valamint Veisz Ottót, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanárát.

 csv pt voCsépe Valéria, Popp József, Veisz Ottó

Pósfai Mihály egyetemi tanár, az MTA tagja, a Veab elnöke elmondta, az új akadémiai tagok választása nagy elismerést jelent a régiónak.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.