Bemutatkozás

A Pannon Egyetem Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpontja (PE MKK) (Excellence Center for Multidisciplinary Research, University of Pannonia) szervezeti egységnek nem minősülő projektszervezetként azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy koordinálja az intézményben működő, nemzetközileg kiemelkedő elismertségű tudományos műhelyek munkáját, egységében jelenítse meg az elért kiemelkedő tudományos eredményeket és a műhelyek képességeit, erősítse a műhelyek közötti együttműködést, továbbá interdiszciplináris Horizon 2020 és egyéb kutatási pályázatokat generáljon. A Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont működését a PE Bio-Nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézete szervezi és koordinálja.

A Kiválósági Kutatóközpont tudományos műhelyei közé alanyi jogon bekerülhetnek a nemzetközi tudományos kiválóság kritériumrendszerén alapuló és valamennyi tudományterület számára elérhető, az intézménytől független alábbi pályázati formák valamelyikében támogatásban részesülő kutatócsoportok:

 • ERC Advanced Grant vagy Starting Grant kutatócsoport
 • Élvonal – Kutatói kiválósági program támogatott kutatócsoport
 • MTA-PE Lendület Kutatócsoport
 • MTA-PE Támogatott Kutatócsoport

(A támogatások lezárulta után az érintett csoportok még három évig az MKK részei maradnak.)

A Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont koordinációja alá bekerül továbbá a GINOP-2.3.3-15-2016-00009 pályázat keretében megvalósuló elektronmikroszkópos laboratórium is.

A fentieken túlmenően az MKK tagjai lehetnek majd az ERC kutatócsoport pályázatokon az első fordulón sikeresen túljutó csoportok, valamint az „Élvonal Kutatói Kiválósági Program” (http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program/kkp-17) pályázati kritériumait teljesíteni képes kutatócsoportok is, akik az MKK Tanácsadó Testületéhez benyújtott pályázattal kérhetik felvételüket.

Jelenleg a PE MKK-hoz tartozó tudományos műhelyek:

 • MTA-PE Lendület Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport (vezető: Abonyi János, MK Folyamatmérnöki Intézet)
 • MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport (vezető: Gelencsér András, MK Környezettudományi Intézet)
 • Transzlációs Glikomika Kutatócsoport (vezető: Guttman András, BIONANO-MÜKKI)
 • MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport (vezető: Liker András, MK Környezettudományi Intézet)
 • Élvonal Halgenomikai Kutatócsoport  (vezető: Orbán László, Georgikon Kar)
 • MTA-PE Limnoökológiai Kutatócsoport (vezető: Padisák Judit, MK Környezettudományi Intézet)
 • Elektronmikroszkópos Laboratórium (vezető: Pósfai Mihály, MK Környezettudományi Intézet)
 • MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport (vezető: Telcs András, GTK Menedzsment Intézet)
 • Talajmodellezési Kutatócsoport (vezető: Tóth Gergely, Georgikon Kar)

A Kutatóközpont tevékenységét a nemzetközileg elismert külső szakértőkből álló Tanácsadó Testület segíti, valamint az igazgatóból és a tudományos műhelyek vezetőiből álló Tudományos Tanács irányítja.

 

A PE MKK Tanácsadó Testülete

 • Bársony István, elnök,
  az MTA rendes tagja (MTA EK MFA)
 • Bedő Zoltán, az MTA rendes tagja (MTA AK MI)
 • Török Ádám, az MTA rendes tagja (MTA)

A PE MKK Tudományos Tanácsa

 • Pósfai Mihály, egyetemi tanár, igazgató (MTA rendes tagja)
 • Abonyi János, egyetemi tanár (DSc)
 • Gelencsér András, egyetemi tanár (MTA levelező tagja)
 • Guttman András, egyetemi tanár (MTA külső tagja)
 • Liker András, egyetemi tanár (DSc)
 • Padisák Judit, egyetemi tanár (MTA levelező tagja)
 • Telcs András, egyetemi tanár (DSc)

PE MKK titkár

 

 


Nyomtatás   E-mail