cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

Álláslehetőségek

PhD kutatási téma: Viselkedés, Evolúció & Urbanizáció

Hogyan alkalmazkodnak az állatok az emberek jelenlétéhez, ami elválaszthatatlan a városoktól, de a természetközeli területeken is növekvő probléma? Erre a kérdésre keressük a választ 2020-tól induló kutatásunkban, amiben különböző mértékű emberi zavarásnak kitett populációkban vizsgáljuk vadon élő madarak viselkedési, genetikai és reproduktív tulajdonságait.
A kutatásban urbanizációs grádiensek mentén (Veszprém, Budapest, Varsó) végzett terepi vizsgálatokban teszteljük a madarak emberi zavarással szembeni toleranciáját. Hazai és külföldi laboratóriumokkal együttműködve vizsgáljuk az alkalmazkodás genetikai hátterét. A projekt kiváló lehetőséget ad viselkedéses és evolúcióbiológiai kutatásokba történő bekapcsolódásra, terepi valamint modern genetikai és genomikai módszerek elsajátítására.
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését, akik nappali tagozatos PhD képzésre felvételizhetnek a veszprémi Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolájába. Feltétel a biztos angol nyelvismeret, előny a genetikai/bioinformatikai/ökológiai vizsgálatokban szerzett tapasztalat, az alapvető statisztikai ismeretek, és a természetvédelmi problémák iránti érdeklődés. A felvételi vizsgán kiemelkedő eredményt elérő hallgató havi 100 eFt kiegészítő ösztöndíjban részesülhet. Kérjük, hogy a jelentkezéshez mellékeljenek egy rövid önéletrajzot.
További információ és jelentkezés:
Liker András
MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport andras.liker@gmail.com
http://ornithology.limnologia.hu/
Letölthető felhívás.

 

Felhívás ökológiai kutatásban végzendő 2 hónapos terepi asszisztensi állásra Veszprémben

A Pannon Egyetem MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportja teljes munkaidős terepi asszisztenst keres 2018 tavaszára.

Az asszisztens fő feladata a csoport kutatásaiban használt mesterséges fészekodúk monitoringja Veszprémben és környékén, valamint szükség esetén részvétel egyéb terepi feladatokban (pl. madarak befogása és gyűrűzése, élőhely felmérés) és adatbevitelben. A munkához előnyt jelent korábbi terepi adatgyűjtésben szerzett tapasztalat, széncinegékre érvényes gyűrűző vizsga, és B kategóriás jogosítvány, azonban ezek hiánya nem kizáró ok.

A munka időtartama 2 hónap, kezdete várhatóan 2018. április közepe vagy vége (a tavaszi időjárás függvényében).

Fizetés: havi bruttó 200.000 forint, megbízási szerződéssel.

Kérjük, hogy a jelentkezéshez mellékeljenek egy rövid önéletrajzot. Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

További információ és jelentkezés:
Liker András, andras.liker@gmail.com.
http://ornithology.limnologia.hu/


 

Complex Systems Monitoring Research Group is seeking talented MSc/PhD students and PostDocs.

The PostDoc position is offered for three years.

The research of MSc/PhD students should focus on one of the following areas:

 • Model-based time series analysis and data reconciliation

 • Multipartite graph based data analysis 

 • Software sensors, sensor fusion and model-based data fusion

 • Spatial data mining and small area estimation

 • Process mining, event analysis 

 • Reinforcement learning algorithms

 • Cooperative localisation and crowd sensing 

 • Interpretability and visualisation of white and black box models 

 • Structural analysis of controllability, observability and robustness

 • Scenario analysis, multi-stage optimisation, multi- and many objective, decision-making and optimisation

The ideal candidate will have good mathematical skills and a programming background (Matlab or Python) and the ability to learn and work independently in a team environment. 

Salary: Upon agreement. Thanks to the support of MTA Lendület Program, the salary of the PhD student or PostDoc will be significantly higher than the average salary in Hungary in similar positions.

Interested applicants should send a cover letter, curriculum vitae including research publications to janos@abonyilab.com


 

Álláslehetőségek az Élvonal Halgenomikai Kutatócsoportban


Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszékén
teljes munkaidejű, határozott időre szóló tudományos segédmunkatárs

A kinevezett tudományos segédmunkatárs feladata: az Élvonal Kutatási Kiválósági program keretében halak szaporodásbiológiájának kutatása a genomika eszközeivel. A kísérleteket elsősorban a zebradánió modellen fogja végezni, de szükség lesz arra is, hogy tenyésztett haszonhalak egyedeit vizsgálja. Az alkalmazandó módszerek között szerepel új generációs szekvenálás, RAD térképezés, transzriptóma analízis és az ezekkel kapott adatok számítógépes kiértékelése.
A pályázó rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett PhD tanulmányokkal, legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú komplex nyelvvizsgával, molekuláris genetikai, biológiai vagy genomika területen elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekkel, valamint alkalmassággal kutató-fejlesztő tevékenység végzésére. A halkutatásban vagy más gerinces modellen végzett kutatómunka során szerzett tapasztalat előnyt jelent.
A kinevezés várhatóan 2018. október 1. napjától határozott időre, várhatóan 2022. június 30-ig szól.
A pályázat elbírálására várhatóan 2018. szeptember 30. napjáig kerül sor.
A munkavégzés helye: Keszthely.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat beadási határideje: a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
- kísérőlevél Dr. Gelencsér András rektornak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére
- pályázat (tervek, elképzelések),
- részletes szakmai önéletrajz,
- publikációs lista,
- két ajánlólevél korábbi szakvezetőktől vagy tanároktól,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
- formanyomtatványok – Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (letölthetők a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.
A pályázat benyújtásának módja, helye:
- személyesen: Pannon Egyetem, Munkaügyi Főosztály, Balla Judit (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., B-épület, Földszint)
- postai úton: Pannon Egyetem, Munkaügyi Főosztály (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
A pályázattal kapcsolatban szakmai információt Dr. Orbán László tudományos főmunkatárs nyújt az orban@georgikon.hu e-mail-címen. A pályázat összeállításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthető, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236). Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu

 

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszékén
teljes munkaidejű, határozott időre szóló technikus

A kinevezett technikus feladata: részvétel az Élvonal Kutatási Kiválósági program keretében halak szaporodásbiológiáját kutató programban. Elsődleges feladata a betanítást követően a zebradánió tenyészállományok benntartása, szaporítása és az utódok felnevelése. Emellett ellátja a labor mindennapi működéséhez szükséges feladatokat (pl. rendelés, beszerzés, oldatok készítése) és egy posztdoktori kutató irányításával segíti majd a laborban folyó genomikai munkákat is.
A pályázó rendelkezzen gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettséggel és technikusi képesítéssel.
A kinevezés várhatóan 2018. szeptember 1. napjától határozott időre, várhatóan 2021. augusztus 31. napjáig szól.
A pályázat elbírálására várhatóan 2018. augusztus 21. napjáig kerül sor.
A munkavégzés helye: Keszthely.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat beadási határideje: a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
- kísérőlevél Dr. Kovács Gyula kancellárnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat a pályázatba történő betekintésről (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.
A pályázat benyújtásának módja, helye:
- személyesen: Pannon Egyetem, Munkaügyi Főosztály, Balla Judit (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., B-épület, Földszint)
- postai úton: Pannon Egyetem, Munkaügyi Főosztály (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
A pályázattal kapcsolatban szakmai információt Dr. Orbán László tudományos főmunkatárs nyújt az orban@georgikon.hu e-mail-címen. A pályázat összeállításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a Nyilatkozat nyomtatvány a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthető, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236). Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu


 

Álláslehetőségek a Bio-nanotechnológia és Műszaki Kémiai Kutatóintézetben

 1. Vegyész, biomérnök vagy molekuláris biológus munkatársat keresünk a „Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása” illetve az „Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása” című GINOP projektek kutatási feladatainak megvalósításához. A tudományos kutatás iránt elkötelezett, ambiciózus, megfelelő angol nyelvtudással és előadókészséggel rendelkező kollégák jelentkezésére számítunk. Fiatal, pályakezdő munkatársakat is szívesen fogadunk. Érdeklődni lehet Dr. Vonderviszt Ferenc intézetigazgatónál. (email: von007@almos.uni-pannon.hu )

 2. A Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium várja PhD hallgató jelentkezését a csoport honlapján (http://bnl.richem.hu/index.php/hu/temakiirasok/doktori-temak.html) meghirdetett témákban. Előnyt jelent a molekuláris biológiai előképzettség és a jó angol nyelvtudás. A doktori képzésbe való sikeres felvételi esetén ösztöndíj kiegészítést tudunk biztosítani. A felvett PhD hallgató bekapcsolódik a „Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása” című GINOP projekt kutatási feladatainak megvalósításába. Érdeklődni lehet Dr. Vonderviszt Ferenc egyetemi tanárnál, a Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium vezetőjénél. (email: von007@almos.vein.hu)

 3. Vegyész, vegyészmérnök vagy környezetmérnök BSC vagy MSC diplomával rendelkező munkatársat keresünk az ”Épületek korszerű hőtárolása környezetbarát hőtároló anyagok alkalmazásával építő- és szerkezeti elemekben” című GINOP projekt kutatási feladatainak megvalósításához a project időtartamára. A projekt szakmai programja korszerű mikrokapszulázott hőtároló anyagok kifejlesztését jelenti. Laboratóriumi kísérletek kivitelezésében, léptéknövelési feladatok, és technológia fejlesztés végrehajtásában jártas tapasztalt kutató vagy ilyen feladatok iránt érdeklődő fiatal, pályakezdő munkatárs jelentkezését várjuk, aki a tudományos kutatás iránt elkötelezett és megfelelő angol nyelvtudással rendelkezik. Érdeklődni lehet: Dr. Ujhidy Aurél, tudományos főmunkatársnál (E-mail: ujhidy@mukki.richem.hu)

Eseménynaptár

loader

Kapcsolat

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

email: kutatas@uni-pannon.hu

Tel: +36 88 624 040

© 2018 Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont