cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

Padisák Judit
MTA-PE Limnoökológiai Kutatócsoport

Biodiverzitás alatt többnyire egy adott élőhelyen élő fajok számát érti a közvélemény, annak veszteségét fajok kihalásaképp értelmezi. A biodiverzitás ennél lényegesen komplexebb fogalom, s funkciójának megértése gyerekcipőben jár. E funkció például jelenti az ökoszisztémák szerkezeti és működési integritása megőrzésének képességét, valamint ellenállásukat inváziós folyamatokkal szemben. És vajon mindig jó, ha nő a biodiverzitás?
Kutatócsoportunk döntően kis tavak és patakok planktonikus élőlénytársulásait, azon belül is kiemelten a fitoplanktont és a rögzült kovaalgákat vizsgálja. Előadásunkban kitérünk

  • a kis tavak kiemelt jelentőségére a biodiverzitás kutatásban;

  • a térbeli tényezők - például a tavak magányosságának vagy csoportos előfordulásának – szerepére a biodiverzitás megőrzésben;

  • arra, hogy miképp mérhetjük a tényleges ökológiai állapotot “nem átlagos” vízi ökoszisztémákban valamint, hogy

  • miképp befolyásolják a biodiverzitást az emberi behatások (pl. fenntartási módszerek, tápanyagterhelés, globális klímaváltozás), s ezek sokszor ellentétes hatásai miképp választhatók el egymástól, s rendezhetők oksági sorba.

A előadásban röviden vázolt esettanulmányok betekintést adnak a modern limnológiai kutatások néhány aktuális kérdésre, melyben a MTA-Limnoökológiai Kutatócsoport nemzetközi szinten is vezető szerepet tölt be.

Eseménynaptár

loader

Kapcsolat

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

email: kutatas@uni-pannon.hu

Tel: +36 88 624 040

© 2018 Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont