cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

Liker András, MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport

Az élőlények különböző viselkedésformái a környezethez történő alkalmazkodás fontos eszközei. A viselkedési tulajdonságok evolúciós változásait nem könnyű nyomon követni, mivel nincsenek az anatómiai tulajdonságokhoz hasonló fosszilis maradványaik. A fajok között végzett összehasonlítások Darwin óta fontos szerepet játszanak a viselkedés evolúciós változásainak és ezek okainak felderítésében. A genetikai adatokon alapuló törzsfák és az újabb statisztikai módszerek alkalmazása révén a komparatív vizsgálatok ma is számos, más módszerekkel nehezen vizsgálható kérdés megválaszolásához adnak segítséget. Az előadás ezt mutatja be a gerinces állatok szaporodási viselkedésformáin (utódgondozás, párkapcsolat) keresztül. Kutatócsoportunk vizsgálatai megmutatták, hogy a szaporodási viselkedés nemek közötti különbségei szoros kapcsolatban állnak az ivararánnyal: például azokban a fajokban alakulnak ki az evolúcióbiológusoknak régóta fejtörést okozó fordított ivari szerepek (nőstény udvarlás, hím gondozás), amelyekben az ivararány a hímek irányába eltolt. A kiegyensúlyozatlan ivararány kialakulásában számos tényező szerepet játszhat: ezek egyike feltehetőleg a genetikai ivardetermináció típusa, mivel eredményeink szerint az XY és ZW ivari kromoszómákkal rendelkező gerinces fajok ivararánya eltérő. Komparatív elemzésekkel vizsgálható a viselkedési, demográfiai és genetikai tulajdonságok közötti evolúciós kapcsolatok iránya is, az előadás erre is mutat néhány példát.

Eseménynaptár

loader

Kapcsolat

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

email: kutatas@uni-pannon.hu

Tel: +36 88 624 040

© 2018 Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont