cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

Gelencsér András1,2, Hoffer András2, Tóth Ádám1, Pósfai Mihály1
1Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet
2MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport

 

A légköri aeroszol részecskék az üvegházhatású gázok mellett fontos szerepet töltenek be az éghajlat alakításában, mivel a látható sugárzást szórni és abszorbeálni képesek, valamint felhőképződési folyamatokban is részt vehetnek. Az égési folyamatokban keletkező korom egy jellegzetes részecsketípus, mely az UV, látható és infravörös hullámhossz tartományban egyaránt erős jelentős mértékű energia elnyelésére képes. A legújabb kutatások alapján a korom a szén-dioxid után a második legjelentősebb éghajlatot befolyásoló légköri komponens, hatása globálisan a többlet szén-dioxid éghajlati kényszerének ~60%-a is lehet. A légköri aeroszol látható fényt abszorbeáló szerves komponenseit „brown carbon-nak” (BrC) nevezzük, és a megfigyelések szerint 550 nm-en globálisan a légköri sugárzáselnyelés ~20%-át okozzák. A közeli infravörös tartományban (870–950 nm között) azonban korábban kizárólag a koromrészecskéket tartották az egyetlen sugárzás elnyelésére képes légköri alkotónak.
A légköri kátránygömbök a biomassza égetés során keletkező jellegzetes részecskék, melyek a légköri aeroszol BrC csoportjába tartoznak, mivel fényabszorbeáló tulajdonságúak, azonban a koromtól morfológiailag nagyban különböznek. Ezek a részecskék nagy számban fordulnak elő biomassza égetéséből származó füstben, a forrásokhoz közel az összes részecske akár 80%-át is alkothatják. Munkánk során olyan kísérleti rendszert fejlesztettünk ki, melyben a biomassza égése során lejátszódó folyamatokat alapul véve, azonban lángtól és tűztől teljesen elzártan, más aeroszol részecskéktől mentesen, a légköri kátránygömbökkel azonos morfológiájú és kémiai összetételű részecskéket tudtunk előállítani.
Az előállított kátránygömb részecskék mért sugárzáselnyelési tulajdonságai alapján megállapítottuk, hogy a korábbi elképzelésekkel szemben nem a korom az egyedüli széntartalmú komponens, ami a közeli infravörös tartományban sugárzás elnyelésére képes. A biomassza égetésből származó kátránygömbök sugárzáselnyelésének figyelembevétele nélkül a korom abszorpcióját globálisan akár 10–20 %-kal is felülbecsülhetjük, ami jelentős hibát okozhat a globális éghajlati modellekben.

Eseménynaptár

loader

Kapcsolat

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

email: kutatas@uni-pannon.hu

Tel: +36 88 624 040

© 2018 Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont